Teknisk bredd och kompetens

 

Kontakta oss

Teknik & Konsult i Skåne AB

Heckebergavägen 24

247 70 Genarp

 

Tel:      0700-396960

E.mail: info@teknikkonsult.eu 

Övrig information

    Referensobjekt

 

 

  • Projektledning, förstudier, projektering, upphandling, beställnings-underlag och dokumentation.
  • Mekanik, maskinkonstruktioner, produktutveckling och tekniska beräkningar.
  • Produktionsteknik, automatiseringar, rationalisering, tidsstudier och produktionsanläggningar.
  • Processteknik, produktionsanläggningar, projektering, konstruktion, och idrifttagning.

 

 

 

Våra tjänster

 

God teknisk kompetens handlar idag om att ha överblick, systemförståelse och en intuitiv känsla för problemlösning. Att anlita Teknik & Konsult innebär att man får tillgång till en bred och djup erfarenhetsbank som vi har skaffat oss.

Vi har dessutom alltid en mycket viktig egenskap med oss i bagaget – lyhördhet. Teknik & Konsult har höga ambitioner vad gäller flexibilitet och att snabbt kunna svara på förändringar, vilket befäster vår position som en kompetent aktör på marknaden. Tillsammans med Teknik & Konsult finner ni en kraft som förstärker er egen organisation.

 

 

 

 

Vår syn på konsulten är enkel

 

Det är genom hårt, engagerat och kreativt arbete vi kan omsätta vår kompetens i ett för kunden mätbart resultat.

Det finns många hinder som industrin kan stöta på i sin produktutveckling. Tiden är knapp, tankarna går i gamla hjulspår och leder inte till idén med stort I. Då behövs en samarbetspartner – en kritisk bedömare – en extra resurs med vyer från andra branscher – ett kvalificerat bollplank.

Copyright ® 2012 TeknikKonsult.eu

 

Teknik & Konsult

i Skåne AB